O Klubie Absolwenta

Idea powołania Klubu Absolwenta Filologii Germańskiej pojawiła się w trakcie obchodów 40-lecia germanistyki na Uniwersytecie Śląskim. Jubileusz przyczynił się do zintegrowania środowiska absolwentów i wykazał potrzebę podtrzymywania więzi z uczelnią, co zaowocowało powołaniem Klubu

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w jego szeregi. Członkostwo w Klubie Absolwenta daje możliwość:

  • uczestniczenia w życiu Instytutu poprzez otrzymywanie informacji o najnowszych publikacjach naukowych, organizowanych konferencjach, warsztatach metodycznych czy poszerzanej ofercie studiów,
  • kontaktu ze środowiskiem naukowym, koleżankami i kolegami ze studiów i innych roczników,
  • dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem (prezentowanie własnych sukcesów, zainteresowań),
  • współredagowanie historii IFG, poprzez dzielenie się własnymi wspomnieniami, wrażeniami i uwagami,
  • spotkań z absolwentami i wykładowcami,
  • udziału w wykładach, warsztatach czy sympozjach Klubu Absolwenta.

    Serdecznie zapraszamy!